Rekrutacja uzupełniająca do przedszkola na rok szkolny 2019/2020 nie
będzie prowadzona.