2 września przedszkolacy i uczniowie uroczyście rozpoczęli nowy rok szkolny. Wypoczęci po wakacyjnych wojażach, elegancko ubrani i z uśmiechami na twarzy licznie zebrali się w sali gimnastycznej naszej szkoły.

Jako że dzień wcześniej, 1 września, obchodziliśmy 80. rocznicę wybuchu II wojny światowej, akademia – prowadzona przez Weronikę Szczepańską z klasy VI – rozpoczęła się poważnym akcentem. Po wprowadzeniu sztandaru szkoły i odśpiewaniu hymnu państwowego uczniowie klasy VII – Julia Bołbot i Bartosz Bieńkowski – przedstawili krótki rys historyczny przygotowany pod kierunkiem pani Pauliny Piechny. Następnie Zosia Zarzeczny z klasy VIII wyrecytowała wzruszający wiersz swojego autorstwa “Pamięć ojczyzny”, który przybliżył realia codziennego życia w czasie zawieruchy wojennej.

Po wyprowadzeniu sztandaru przyszedł czas na swobodniejszą część uroczystości. Jeszcze w wakacyjny nastrój wprowadził nas program artystyczny w wykonaniu uczniów klasy IV pod kierunkiem pani Renaty Mocherek oraz pani Marioli Wilkosz-Owczarek, która czuwała nad oprawą dźwiękową występu. Z radością odśpiewane piosenki i wyrecytowane wiersze pozwoliły wszystkim przenieść się na parę chwil na leśne polany, słoneczne plaże i górskie szczyty. Natomiast piosenka “Witaj, nasza dobro szkoło” przypomniała o zbliżających się dziesięciu miesiącach pełnych obowiązków i wytężonej pracy.

Na koniec głos zabrała pani dyrektor Kinga Jędrzejek, która zauważyła, że dzisiejszą akademię powinniśmy potraktować jako symboliczne dokończenie przerwanego 80 lat temu – przez wybuch II wojny światowej – marszu ówczesnych uczniów do szkoły. Zaapelowała o pamięć o naszych przodkach, którym przyszło żyć w niespokojnych czasach.

Pani dyrektor życzyła wszystkim przedszkolakom, uczniom oraz ich rodzicom i nauczycielom wiele uśmiechu i radości na najbliższe dziesięć miesięcy, a ksiądz proboszcz Wiesław Jarząbek błogosławieństwa Bożego na każdy dzień.