4 lutego 2020 r. w klubie „Kasztan” odbyło się uroczyste spotkanie z babciami i dziadkami z okazji ich święta. W imieniu pani dyrektor szanownych gości powitała pani Marta Palka, składając serdeczne życzenia. Przedszkolacy z wielkim przejęciem zaprezentowali program artystyczny składający się z wierszy, piosenek i tańca. Występ spotkał się z wielkim uznaniem ze strony zaproszonych gości. Po przedstawieniu dzieci wręczyły swoim dziadkom upominki. Wszyscy częstowali się słodkimi wypiekami przygotowanymi przez rodziców.