Bardzo proszę o zapoznanie się z rekomendacjami dotyczącymi profilaktyki zdrowotnej w związku z pojawiającymi się w niektórych krajach europejskich przypadkami zachorowań na koronawirusa oraz sposobami ochrony przed wirusem.
 
Apeluję aby do przedszkola i szkoły nie przyprowadzać dzieci przeziębionych i chorych. 
W szkole prowadzone są działania informacyjne w zakresie profilaktyki, przestrzegania zasad higieny, w tym. np. częstego mycia rąk z użyciem ciepłej wody z mydłem oraz ochrony podczas kaszlu i kichania. 
 
Zachęcam do zapoznania z materiałami.