Rekrutacja na rok szkolny 2019/2020

Informacje dla kandydatów do publicznych szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych o postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2019/2020