Rok 2015

Marta Sowisło – nauczyciel surdo- i oligofrenopedagog. Od 8 lat pracuje w szkole dla głuchych chłopców w Dublinie.

Pani Marta krótko, bo tylko 1,5 roku, chodziła do naszej szkoły, ale tak ją polubiła, że wróciła tu jako licealistka z pomysłem na reaktywację harcerstwa w Jeziorkach. DH „Impessa” to jej dziecko, które pozostawione w dobrych rękach Doroty i Oli Chudzikiewicz ukończyło właśnie 15 lat i rozrosło się w szczep „Grodzisko”.

Z prelekcji ilustrowanej teledyskiem nagranym z udziałem jej uczniów zapamiętaliśmy kilka ciekawostek: w Irlandii dziewczynki i chłopcy uczą się osobno, polski język migowy różni się od migowego angielskiego, głuche dzieci potrafią świetnie tańczyć w rytm muzyki, w irlandzkich szkołach obowiązują jednolite stroje, natomiast uczniowie nie zawsze mają jednolity kolor skóry:)

Jedną pasją naszej absolwentki jest praca w szkole, a drugą podróże po całym świecie. Sprzyjają im długie wakacje, znajomość języka angielskiego, otwartość na ludzi i…uśmiech, który otwiera serca i drzwi.

Pani Marta nauczyła nas kilku słów i gestów w języku migowym, więc na zakończenie biliśmy jej brawo, a na sali było wtedy tak cicho, jak nigdy dotąd.